Manon Harings

Manon Harings
gz-psycholoog & psychotherapeut

De Kindermaatschappij is een vrijgevestigde praktijk voor psychologische hulp aan kinderen, jeugdigen, jongvolwassenen en hun ouders. De praktijk richt zich op Basis-GGZ en werkt contractvrij.

 

Op dit moment is er op korte termijn geen mogelijkheid meer om nieuwe aanmeldingen aan te nemen. Voor eenmalige en/of kortdurende consultatie, of intelligentieonderzoek is er nog wel ruimte. 

 

 

kindermaatschappij logo

Met welke problemen kunt u terecht?

  • Gedrags- en sociaal-emotionele problemen: uw kind is….druk, onzeker, snel boos, somber, verdrietig, depressief, angstig, legt moeilijk contact, heeft problemen met leeftijdsgenoten, wordt gepest, luistert slecht naar volwassenen, heeft problemen met slapen, eten, zindelijkheid, heeft vaak hoofd- of buikpijn, heeft problemen met rouwverwerking of echtscheiding.
  • Problemen in de omgang ouder-kind: uw kind luistert niet, is driftig, maakt veel ruzie, vraagt veel aandacht, trekt zich terug. Als u het moeilijk vindt om consequent en geduldig te blijven en met uw kind op een positieve manier in gesprek te komen, kunnen wij u hier bij helpen.
  • Jongvolwassenen (18-25 jaar) met vragen over o.a. zelfbeeld, autonomie, relaties en seksualiteit, opleiding en toekomstverwachtingen. De ontwikkelingspsychologie houdt namelijk niet op bij het bereiken van de volwassenheid. Integendeel, de persoonlijkheidsontwikkeling komt in de periode van 18 tot 25 jaar in een stroomversnelling. In deze fase ontstaan allerlei vragen waarvoor het handig kan zijn om hulp te zoeken bij een psycholoog.

kindermaatschappij logo

Voordat er gestart wordt met behandeling vindt er eerst een uitgebreid intakegesprek plaats om de hulpvraag in kaart te brengen om op die manier een best passend behandeladvies te kunnen geven.

Behandelingen voor bovenstaande klachten kunnen individueel (middels speltherapie of gesprekstherapie (oa schematherapie), via ouder-kindbehandeling en/of ouderbehandeling aangepakt worden. Ook een behandeling middels EMDR kan deel uitmaken van het aanbod.

Op dit moment specialiseert de Kindermaatschappij zich verder in schematherapie voor kinderen & jeugdigen door middel van het volgen van het gehele registratietraject tot Schematherapeut, met specialisme kinderen & jeugdigen. Voor meer informatie klik hier.

De Kindermaatschappij biedt ook de mogelijkheden voor groepsbehandelingen. Samen Sterk is bijvoorbeeld een groepstraining voor kinderen tussen 10-12 jaar die op een handigere manier met hun boze gevoelens willen leren omgaan (bijv kinderen die juist te boos reageren, of juist hun boosheid teveel inhouden).