Werkwijze

De Kindermaatschappij heeft de mogelijkheid om in de behandeling gebruik te maken van verschillende behandeldisciplines, zoals speltherapie, cognitieve gedragstherapie, schematherapie (zowel voor kinderen, jeugdigen als jongvolwassenen), oplossingsgericht werken, systeemtherapeutische interventies en EMDR.

Tijdens een eerste gesprek zal besproken worden of er aanvullende diagnostiek gewenst is en welke behandelvorm het meest geschikt is om met de klachten aan de slag te gaan.

kindermaatschappij logo

Aanmelding

U kunt zich bij De Kindermaatschappij aanmelden door een mail te sturen naar aanmelding@nullkindermaatschappij.nl. Vermeld in uw mail duidelijk uw hulpvraag en contactgegevens waarop u het makkelijkste te bereiken bent. Nadat uw aanmelding is ontvangen wordt er binnen 2 werkdagen via de mail dan wel telefonisch contact met u opgenomen voor een intakegesprek.

kindermaatschappij logo

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreken we uw specifieke situatie, uw hulpvragen, wensen en verwachtingen. Soms is een eerste gesprek voldoende en is een vervolg niet nodig. Soms kan het nodig zijn om meerdere intakegesprekken te voeren en/of aanvullende diagnostiek te verrichten (bijvoorbeeld intelligentieonderzoek) voordat er een best passend behandeladvies gegeven kan worden.

Ook kan besloten worden dat De Kindermaatschappij niet de juiste behandeling kan bieden gezien uw hulpvraag. In dat geval zal De Kindermaatschappij met u meedenken in het nemen van de juiste weg tot geschikte hulp. Indien besloten wordt dat behandeling door De Kindermaatschappij gewenst is, maken we afspraken om te starten met de behandeling.

kindermaatschappij logo

Behandeling

Op basis van de gegevens uit de intakefase besluiten we in overleg of we overgaan tot individuele behandeling, ouder-kindbehandeling en/of ouderbegeleiding.

Schematherapie

Een behandeling voor kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen middels schematherapie  behoort ook tot de mogelijkheden.

De Kindermaatschappij past schematherapie bij kinderen & jeugdigen aan, door o.a. aanpassing van de taal (mn versimpeling van de namen van de schema’s en modi) en de middelen (o.a. divers spelmateriaal, schema- en modikaarten specifiek voor kinderen, en lichaamsgerichte activiteiten) en het intensief betrekken van ouders/verzorgers bij de behandeling. Hierbij wordt vanuit gegaan dat ouders hun eigen ouderschema’s hebben die invloed hebben op hun ouderschap en ook van invloed zijn op de schema’s van de kinderen. Door dit zowel in individuele schematherapie met het kind/jeugdigen, als ook in parallele sessies met ouders te bewerken, ontstaat er snel een pad naar gezonde ontwikkeling en daarmee herstel van klachten.

kindermaatschappij logo