Ik ben Manon Harings (1977), gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) en psychotherapeut (differentiatie kinder- en jeugd). Daarnaast ben ik moeder van 3 opgroeiende kinderen.

kindermaatschappij logo

Manon Harings gz-psycholoog & psychotherapeut

Manon Harings

“Een persoonlijke benadering, nieuwsgierig, zonder oordeel, en in contact met de ander”

“Professionele en deskundige therapeut, die niet bang is om – via zorgende confrontatie – de client aan te zetten tot verandering”

“Bereid om naar zichzelf te kijken, om op die manier de client nog beter te kunnen begrijpen, ondersteunen en in verandering te zetten om de klachten af te laten nemen”

Zomaar een paar citaten die ik van clienten, collega’s en supervisoren de laatste jaren meerdere keren heb mogen ontvangen.

 

Na jarenlang als gz-psycholoog (afgestudeerd in 2004) bij verschillende grote instellingen gewerkt te hebben, ben ik begin 2016 mijn eigen psychotherapiepraktijk gestart: De Kindermaatschappij. Een kleinschalige aanpak waarin de persoonlijke aandacht en contact met clienten en elkaar voorop staat begon ik steeds belangrijker te vinden, als werkzame factor voor verandering. In dat kader ben ik ook in 2017 overgestapt naar een kleinschalige GGZ-instelling, na jarenlang voor grote instellingen gewerkt te hebben.

Als gz-psycholoog (differentiatie kinder- en jeugd) heb ik me altijd zowel gericht op diagnostiek als behandeling van kinderen en jongeren, en hun gezinnen. Ik mag me een ervaren gz-psycholoog op het gebied van kind&jeugdpsychiatrie noemen, met een speciale affiniteit voor kinderen en jongeren met gedragsproblemen. Ik ben de grondlegger van een tweetal groepstherapieën voor jongeren tussen 12 en 18 jaar met gedragsproblemen: Keep Control (een op leren gerichte groepstherapie waarbij cognitieve gedragstherapie en psychomotorische therapie gecombineerd wordt) en de Valkuiltherapie  (een op schematherapie gebaseerde groepspsychotherapie, waarbij eveneens psychomotorische therapie geïntegreerd wordt in de groepspsychotherapie). Met veel plezier blijf ik nieuwe groepsbehandelingen ontwikkelen en implementeren voor verschillende doelgroepen.

Begin 2016 heb ik de opleiding tot psychotherapeut (differentiatie kinder- en jeugd) afgerond, waardoor ik me naast gz-psycholoog nu ook allround behandelspecialist op het gebied van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun systeem kan noemen. Ik blijf mezelf  steeds verder ontwikkelen in het vakgebied. Ik volg op dit moment het gehele opleidingstraject tot geregistreerd schematherapeut. In dit kader heb ik supervisie en neem ik deel aan een intervisiegroep.

Via mijn eigen netwerk heb ik een professionele samenwerking opgebouwd met een kinder&jeugdpsychiater, systeemtherapeut en een tweetal vaktherapeuten (psychomotorische therapeut en dramatherapeut) waardoor De Kindermaatschappij een volledig geïntegreerd aanbod kan bieden voor kinderen, jeugdigen en hun ouders en/of verzorgers.

BIG-registratienummer: 19063463025 (gz-psycholoog)
BIG-registratienummer: 19063463016 (psychotherapeut)
Lidmaatschappen: NVP, NVGzP, EMDR,  vereniging Schematherapie

AGB-praktijkcode: 94062383

KvK: 65015207