Manon Harings (1977) is gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) en psychotherapeut (differentiatie kinder- en jeugd).

kindermaatschappij logo

Manon Harings gz-psycholoog & psychotherapeut

Manon Harings

Na jarenlang als gz-psycholoog (afgestudeerd in 2004) bij verschillende instellingen gewerkt te hebben, is zij begin 2016 naast haar dienstverband bij een grote GGZ-instelling, haar eigen psychotherapiepraktijk gestart: De Kindermaatschappij.

Als gz-psycholoog (differentiatie kinder- en jeugd) heeft ze zich jarenlang zowel gericht op diagnostiek als behandeling van kinderen en jongeren, en hun gezinnen. Ze is een ervaren gz-psycholoog op het gebied van kind&jeugdpsychiatrie, met een speciale affiniteit voor kinderen en jongeren met gedragsproblemen. Ze is de grondlegger van een tweetal groepstherapieën voor jongeren tussen 12 en 18 jaar met gedragsproblemen: Keep Control (een op leren gerichte groepstherapie waarbij cognitieve gedragstherapie en psychomotorische therapie gecombineerd wordt) en de Valkuiltherapie  (een op schematherapie gebaseerde groepspsychotherapie, waarbij eveneens psychomotorische therapie geïntegreerd wordt in de groepspsychotherapie).

Begin 2016 heeft zij de opleiding tot psychotherapeut (differentiatie kinder- en jeugd) afgerond, waardoor ze zich naast gz-psycholoog nu ook allround behandelspecialist op het gebied van kinderen, jongeren en hun systeem kan noemen. Ze blijft zichzelf steeds verder ontwikkelen in het vakgebied en volgt op dit moment het gehele opleidingstraject tot geregistreerd schematherapeut. Ze heeft bewust gekozen voor het opzetten van een eigen praktijk met een kleinschalige aanpak, waarin de persoonlijke aandacht en contact met de cliënten en elkaar voorop staat.

Via haar eigen netwerk heeft ze een professionele samenwerking opgebouwd met een kinder&jeugdpsychiater, systeemtherapeut en een tweetal vaktherapeuten (psychomotorische therapeut en dramatherapeut) waardoor De Kindermaatschappij een volledig geïntegreerd aanbod kan bieden voor kinderen, jeugdigen en hun ouders en/of verzorgers.

BIG-registratienummer: 19063463025 (gz-psycholoog)
BIG-registratienummer: 19063463016 (psychotherapeut)
Lidmaatschappen: NVP, NVGzP, EMDR,  vereniging Schematherapie

AGB-praktijkcode: 94062383

KvK: 65015207