De psychologische zorg aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar valt met ingang van 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Daarmee valt ook de vergoeding van deze zorg onder de gemeente. De gemeenten zijn contracten aangegaan met (een deel van de) kinder- en jeugdpraktijken. De reden dat niet alle zorgverleners een contract is aangeboden, heeft met bezuinigingen te maken. Er is geen onderverdeling gemaakt op grond van kwaliteit en/of ervaring.

De Kindermaatschappij biedt contractvrije zorg. De keuze om zelf te betalen voor de zorg wordt vaak gemaakt om privacy-redenen, namelijk dat een ouder niet wil dat een diagnose van hun kind gesteld en/of geregistreerd wordt. Wanneer de kosten zelf betaald worden, is een verwijzing niet nodig.

Diverse verzekeringsmaatschappijen vergoeden (een deel van) het bedrag, afhankelijk van uw polis. Vraag bij uw eigen maatschappij om meer informatie.

De Kindermaatschappij werkt op dit moment niet met contracten van de zorgverzekeraars. Voor mogelijkheden voor vergoedingen voor cliënten vanaf 18 jaar wordt verwezen naar contractvrijepsycholoog.nl.

kindermaatschappij logo

Tarieven

  • Kosten intakegesprek (60 minuten): € 120,-
  • Kosten kindsessie (45 minuten): € 90,-
  • Kosten oudersessie (45 minuten): € 90,-
  • Kosten intelligentieonderzoek: € 550,- inclusief rapportage

Een mail- of telefonisch consult wordt als ¼ behandelconsult in rekening gebracht.

De facturering van de behandeling vindt maandelijks plaats. U ontvangt de factuur middels een mail.

kindermaatschappij logo

Annuleren

Bij verhindering kunt u kosteloos tot 24 uur tevoren afmelden middels het inspreken van mijn voicemail of het tijdig zenden van een sms/mailbericht. Wanneer dit korter is dan 24 uur, ontvangt u hiervoor een factuur van € 50,-.