Twijfelt u of school wel eens over de cognitieve vaardigheden van uw kind? Wijken de schoolprestaties van uw kind af van het verwachte? Denkt u aan onderpresteren of juist mogelijk aan hoogbegaafdheid? Dan kan intelligentieonderzoek zinvol zijn.

De uitkomsten van een IQ test geven u een beeld van de sterke kanten van uw kind en met welke vaardigheden uw kind meer moeite heeft. U als ouder en school kunnen daar vervolgens rekening mee houden bij de eisen die aan het kind worden gesteld. Door te voorkomen dat een kind wordt overvraagd (óf ondervraagd), voelt een kind zich beter begrepen en kan het zich op zijn eigen niveau maximaal ontplooien.

kindermaatschappij logo

De test

De Kindermaatschappij maakt gebruik van de Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-III). Dit is een van de meest gebruikte IQ-tests, bedoeld voor kinderen van 6 tot 17 jaar. De test bestaat uit dertien subtests. Naast het berekenen van de algemene intelligentiescores, kunnen daarbij ook de prestaties op de verschillende subtests worden vergeleken. Zo kan worden bekeken of het kind op bepaalde gebieden opvallend beter of slechter presteert.

kindermaatschappij logo

Onderzoek

De afname van het intelligentieonderzoek vindt het liefst plaats in de ochtend. Het onderzoek duurt ongeveer 2 uur.
Indien gewenst kan De Kindermaatschappij ook op school komen (binnen stad Utrecht) voor het afnemen van de intelligentietest. In dit geval zal er eerst overleg plaatsvinden met school of er een rustige ruimte beschikbaar is waarin het onderzoek kan plaatsvinden.

kindermaatschappij logo

Kosten

De kosten voor een intelligentieonderzoek bedragen € 550,- voor het testonderzoek, inclusief korte intake, nabespreking en korte rapportage. In overleg met ouders kan er ook een bespreking van de resultaten met school plaatsvinden.
Intelligentieonderzoek wordt niet vergoed door de gemeente.